Tekens in het landschap

Frans Halsmuseum

Kennemerland: zeereep, duinen, strand en polder

Kennemerland: zeereep, duinen, strand en polder

 • Concept en regie —  Ko Sliggers Pieter Roozen
 • Architectuur —  Ko Sliggers
 • Audiovisuals —  Ko Sliggers Pieter Roozen
 • Mogelijk gemaakt door —  Amsterdams Fonds voor de Kunst
 • Voor de ontwerpers, Ko Sliggers en Pieter Roozen, maakte het werk aan dit project deel uit van een groter onderzoek naar museale overdrachtstechnieken, mogelijk gemaakt door een beurs van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Over het landschap van Kennemerland: de wisselwerking tussen de natuurlijke ontwikkeling van het landschap en de menselijke invloed daarop. — zomer 1987.

  thema mens vs natuur
  1. Z E E R E E P
  (visserij, jutterij, kustverdediging)
  2. D U I N E N
  (jacht, vinkenbaan, ontginning)
  3. S T R A N D W A L L E N
  (boerenhofstede, blekerijen, tuinbouw)
  4. S T R A N D V L A K T E (stadsuitbreiding, parken, stadstuinen)
  5. P O L D E R
  (drooglegging, schaalvergroting, bloembollen)

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt obcaecati libero quos est doloribus alias placeat, qui accusantium ducimus aut officia dolores distinctio illum officiis cumque ut! Minus atque, illum?
  Lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maxime voluptate quia iure labore incidunt rerum deserunt molestiae a odio id velit ullam adipisci, accusamus eius veritatis architecto voluptatem autem laborum.